De Charme 5
De Charme 5
- Prooftop double room
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 5
De Charme 5
- Prooftop double room - sky view
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 5
De Charme 5
- Prooftop double room
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 5
De Charme 5
- Suit room - with private small yard
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 4 Family Room
De Charme 4 Family Room
- Mountain view with balcony
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 4 Family Room
De Charme 4 Family Room
- Mountain view with balcony
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 4
De Charme 4
- Double room - Prooftop moutain view
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 3
De Charme 3
-double room - mountain veiw
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 3
De Charme 3
- 4 persons room
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 3
De Charme 3
- 4 persons room - moutain view with balcony
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 3
De Charme 3
- double room - Valey view with balcony
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 3
De Charme 3
- double room - Valey view with balcony
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 2
De Charme 2
- Triple room - Garden view
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 2
De Charme 2
- View: Sân vườn có ban công hoặc sân vườn không ban công
- Diện tích: 22-24m2
- Giường: giường đôi, 2 giường đơn hoặc giường đôi và đơn cho 2 hoặc 3 người
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 1
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 1
De Charme 1
- Twin room - garden view with balcony
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 1
De Charme 1
- Twin room - Garden view
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng
De Charme 1
De Charme 1
- double room - garden view with balcony
Start From : Liên hệ
Đặt Phòng