De Charme 2

- View: Sân vườn có ban công hoặc sân vườn không ban công
- Diện tích: 22-24m2
- Giường: giường đôi, 2 giường đơn hoặc giường đôi và đơn cho 2 hoặc 3 người


Các Phòng Nghỉ Khác